Integritetspolicy

Vi värnar om säkerheten och respekten för era personuppgifter på högsta möjliga sätt. Nedan beskrivs hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats i enlighet med gällande lagar och förordningar, särskilt inom ramen för GDPR.

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras omfattar de fält som finns i respektive inskickningsformulär. Vi behåller dessa uppgifter så länge det är nödvändigt med beaktande av ändamålen med behandlingen. Vår insamling av personuppgifter bygger på samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att etablera kontakt, upprätta och/eller upprätthålla en affärsrelation.

Åtkomst till, ändring eller radering av lagrad information

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig, en gång per år. För att göra detta, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarige. Dessutom har du rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta vår personuppgiftsansvarige.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med våra angivna riktlinjer, har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation

Vi uppskattar ert förtroende och försäkrar er om att era personuppgifter hanteras med största noggrannhet och ansvar. Vänligen kontakta oss om ni har några frågor eller bekymmer angående vår integritetspolicy eller behandlingen av era personuppgifter.

nordenvall logo white
Nordenvall designar och skapar snabba och moderna webbplatser i WordPress. Våra kunder uppskattar oss för vårt stora engagemang, vår prissättning och det där lilla extra som gör oss unika.